Vikar til Maskinstationer

– en del af DM&E!

Vikarservice har på landsplan indgået aftale med Danske Maskinstationer og Entreprenører, om at servicere DM&E’s medlemmer med ekstra personale, når der er travlt.

Kontakt os