Generalforsamling i Vestjysk Vikarservice

Onsdag, den 19. april 2023 kl. 18.30

Sted: Højmark Samlingshus, Adelvej 41, Højmark, 6940 Lem St.

 

Generalforsamlingen starter med spisning.

Der er følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Godkendelse af beretning og regnskab
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

 

Tilmelding til kontoret på telefon 96 80 19 99 senest 17/4