Sådan er du som kunde forsikret!

Ansvarsforsikring:

Vores vikarer er ansvarsforsikrede. Erstatningskrav anmeldes til kontoret, således vi kan vidergive det til forsikringsselskabet. På enhver skade er selvrisikoen for kunden på:  5.000,- kr.

Der er ingen dækning for driftstab og anden indirekte tab.

Forsikringsdækning vedr. penicillin i mælk dækkes kun begrænset, hvis det er vikaren, som bærer skylden for uheldet. Forsikringen dækker landmandes selvrisiko, dog max. 12.500,- kr., hvorfra der trækkes selvrisikoen på 5.000,- kr. Dette gælder også, hvis landmanden ikke selv har tegnet en forsikring.

 

Arbejdsskadeforsikring vikarer:

Det er landmanden/brugervirksomheden, der har forsikringspligten vedr. arbejdsskader, når instruktionspligten ligger hos landmanden/kunden.